FangstLink-konseptet eies av Norges Råfisklag. Formålet er å formidle informasjon raskt og effektiv til og fra fiskefartøy. Informasjon formidles via SMS, websider, on-line synkronisering, XML og e-post.
     
   

Fisknett AS bistår Norges Råfisklag i utvikling og implementering av deler av FangstLink-konseptet. Vi leverer programvare og tjenester som gjør det enkelt for fiskerne å ta i bruk moderne informasjonsteknologi i sin daglige drift.